Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu: Rozwój eksportu przedsiębiorstwa BAST-BOAT – wypromowanie marki CORTINA na rynkach międzynarodowych

Cel projektu: promowanie produktów branży jachtów i łodzi, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 309 400.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 262 990.00 PLN

Beneficjent: P.P.H. BAST-BOAT SEBASTIAN JURKIEWICZ

 

0